Interested in Cryptocurrency?
Visit best CoinMarketCap alternative. Real time updates, cryptocurrency price prediction...

Haluk Levent lyrics

Zor A

Original and similar lyrics
Haber sald #305;m Dört bir yana Karanfiller susuz kalm #305;º Muhabbete dost arad #305;m Bu ºehri periler sarm #305;º Bitip tükenmez sigaram Ci #287;erim nefessiz kalm #305;º Herºey yalan olsa bile En güzel aºk zor olanm #305;º Söyle bana güzel kad #305;n Herºey yerli yerinde mi B #305;rak #305;p gitti #287;in gibi Deniz mavi gök yeºil mi

Sana S

Deniz Seki
Bitti derken hayat yeni baþlar. Ve her güzel þey gibi çabuk biter Bitti dersen hayat tükenmeden Acýsý içinde sürer gider... Yalan, Her þey yalan inan Söz ver bana umudum ol Ver de inanayým geleceðime Ne yana baksam ayný yüzler Ne yeni ne de yenileri Küçücük yüreyimle ben Sana sýðýnýyorum

Dudu

TARKAN
Aðlamadan ayrýlýk olmaz,hatýralar uslu durmaz Kalanlar gideni gönlünde taþýr,aþk sevene yük olmaz Biz böyle bilir böyle yaþarýz Oo oo ooo O da biliyor Oo oo ooo O da seviyor Oo oo ooo Bile bile kafa tutuyor aþka,gözü kara O yine bildiðini okuyor Çiçek gibi tazecik,kýymetli bir tanecik Ana sütü gibi tertemiz Dudu dudu dilleri,lýkýr lýkýr içmeli Gözleri derya deniz Bu gönül ona torpil geçiyor,etrafýnda fýr dönüyor El bebek gül bebektir o,ne yapsa inadýna hoþ görüyor Kara kara düþündürüyor Oo oo ooo Onun da içi gidiyor Oo oo ooo O da tasalanýyor Oo oo ooo Bile bile kafa tutuyor aþka gözü kara O yine bildiðini okuyor Sen güldüðüme bakma,gör de duy da inanma Tuz buz oldu bu kalp ah on bin parça Aldýðým her nefeste,attýðým her adýmda Burda olsa,cancaðýzým yanýmda olsa Çiçek gibi tazecik,kýymetli bir tanecik Ana sütü gibi tertemiz Dudu dudu dilleri,lýkýr lýkýr içmeli Gözleri derya deniz Çiçek gibi tazecik,kýymetli bir tanecik Ana sütü gibi tertemiz Dudu dudu dilleri,lýkýr lýkýr içmeli Gözleri derya deniz Ata ata dertleri hep içime attým Ýnsan gibi yaþamak benim de hakkým Ýçimdeki zemberek kýrýldý artýk Tanrým mümkün deðilse iþte o gün yandýk Hergün yaðmur yaðabilir,insan hata yapabilir Birbirimize tutunursak belki güneþ doðabilir Oo oo ooo O da biliyor Oo oo ooo O da seviyor Oo oo ooo Bile bile kafa tutuyor aþka,gözü kara O yine bildiðini okuyor Çiçek gibi tazecik,kýymetli bir tanecik Ana sütü gibi tertemiz Dudu dudu dilleri,lýkýr lýkýr içmeli Gözleri derya deniz Çiçek gibi tazecik,kýymetli bir tanecik Ana sütü gibi tertemiz Dudu dudu dilleri,lýkýr lýkýr içmeli Gözleri derya deniz

Ne Ola Yar Ola

Baris Manco
Göklerden daha mavi Denizlerden daha derin Topraktan güzel kokan ne ola Rüzgardan daha serin Baþaklardan daha nazlý Ay ýþýðýndan daha ýlýk ne ola Ahu gibi gözleri Baktýkça yürek yakan yar ola Cennet bahçesi kokan Göðsünde çiçek açan yar ola Damla damla yaðmurdan Boynu bükük çiçeklerden Daha hüzün verici ne ola Sonbahar yapraðýndan Hele akþam güneþinden Daha içini burkan ne ola Buðulu gözleriyle Yollarýmý bekleyen yar ola Islak dudaklarýnda Bir garip türküsüyle yar ola Göç eden kuþlar gibi Gidip gelip umutlarýn Umudun ötesinde ne ola Nefesimde yaþayan Sýcaklýðý paylaþan yar ola Yaþam denen uykudan Uyanmasýný bilen yar ola

Yana Yana

Celik
Kal gitme kal, o gidiþin kor bana Bak halime ver elini ver bana Gel yanýma sarýl yeniden Ne çok özledim seni ben Tükenen ümitlerimi Yeniden taþýr yeniden Yana yana buralarý dolaþýyorum Yapayanlýz geceleri avutuyorum Sakýn ola bu aþký harcama Delice seviyorum nazýna ölüyorum Dur birdaha düþün, birdaha birdaha bak bana Dur yalvarýyorum, nazý býrak dur dön bana Gel yanýma sarýl yeniden Ne çok özledim seni ben Tükenen ümitlerimi Yeniden taþýr yeniden Yana yana buralarý dolaþýyorum Yapayanlýz geceleri avutuyorum Sakýn ola bu aþký harcama Delice seviyorum nazýna ölüyorum

Sezen Aksu

JETHRO TULL
Bir gün dönüp bakýnca düþler Ýçmiþ olursa yudum yudum yudum yýllarýný Aðla, aðla Firuze aðla Anlat bir zaman ne dayanýlmaz güzellikte olduðunu Kýskanýr rengini baharda yeþiller Sevda büyüsü gibisin sen Firuze Sen nazlý bir çiçek, bir orman kuytusu Üzüm buðusu gibisin sen Firuze Kýskanýr rengini baharda yeþiller Sevda büyüsü gibisin sen Firuze Sen nazlý bir çiçek, bir orman kuytusu Üzüm buðusu gibisin sen Firuze Duru bir su gibi, bazen volkan gibi Bazen bir deli rüzgar gibi Gözlerinde telaþ, yýllar sence yavaþ Acelen ne bekle Firuze Bir gün dönüp bakýnca düþler Ýçmiþ olursa yudum yudum yudum yýllarýný Aðla, aðla Firuze aðla Anlat bir zaman ne dayanýlmaz güzellikte olduðunu Acýlý bir bakýþ yerleþirse eðer Kirpiðinin ucundan gözbebeðine Herþeyin bedeli var, güzelliðinin de Bir gün gelir ödenir, öde Firuze Acýlý bir bakýþ yerleþirse eðer Kirpiðinin ucundan gözbebeðine Herþeyin bedeli var, güzelliðinin de Bir gün gelir ödenir, öde Firuze Duru bir su gibi, bazen volkan gibi Bazen bir deli rüzgar gibi Gözlerinde telaþ, yýllar sence yavaþ Acelen ne bekle Firuze

Was it funny? Share it with friends!