Interested in Cryptocurrency?
Visit best CoinMarketCap alternative. Real time updates, cryptocurrency price prediction...

Deniz Seki lyrics

Yakamoz

Original and similar lyrics
Bir Sancý Ýçimde Nefes Almak Ýstiyorum Bana Ne Olur Gücenme Býrak Beni Kendi Halime Unut Beni Yakamoz Misali Vururum Belki Denize Kimin Aklýna Gelirim Sence Okudun Beni Gecelerce Hiç Anlayamadýn Aþka Emir Verilmez Anlatamadým Gün Doðdu Yýldýzým Oldu Onu Senle Paylaþamadým Çok Yalnýz Kaldým

Kendimi Sevmek

Pamela "Eger Dinlersen"
tam orta yerinden ayrýldým hiç kimselere nasýl diye sormadým tum istedigim kendime ait bir an iki parmak arasý bir dünya yeterince sevmeden geleceði geçmiþle örten seni sen yapan bu korkularla beni sonsuza kadar gömen sevgi, sevgi diye bir þey kalmadý kimse asla bana sahip olmadý aþýk olmak için hep unuttuðum, kendimi sevmek bu þarkýnýn adý siyah bahçemin içinde bir kadýn iþte geliyor bana adým adým eðer birleþtiðimiz an mutluluksa dokuzdan beþe kadar yaþam son bulsa yeterince sevmeden geleceði geçmiþle örten seni sen yapan bu korkularla beni sonsuza kadar gömen sevgi, sevgi diye bir þey kalmadý kimse asla bana sahip olmadý aþýk olmak için hep unuttuðum, kendimi sevmek bu þarkýnýn adý.. 

Arap Sa

Koray Erkin
Dur derdim var dinleyin Ey gökteki yýldýzlar Beni benden çalarak Kaybolup gitti yýllar Aþk, aþk, aþk yüzünden Izdýraba kul oldum Ömrüm bitti, tükendi Ne kadar zalim yýllar Gönlüm söz dinlemiyor Sevdiðimi ver diyor Kim görse þu halimi Bir daha sevme diyor Oooff aþk yüzünden Arap saçýna döndüm Çöz beni arap saçý Çivi çiviyi söker Budur bunun ilacý Budur bunun ilacý Sen gittin saçlarýma Erimez karlar yaðdý Mevsimlerin tadý yok Baharým sende kaldý Ansýzýn gidiverdin Haber bile vermedin Hem kendin harap oldun Hem de beni benden ettin Gönlüm söz dinlemiyor Sevdiðimi ver diyor Kim görse þu halimi Bir daha sevme diyor Oooff aþk yüzünden Arap saçýna döndüm Çöz beni arap saçý Çivi çiviyi söker Budur bunun ilacý Budur bunun ilacý

Bu Gece

TARKAN
Seninle son gecemiz bu Bu son seviþmemiz belki de Býrak alev alsýn bedenin Hissettiðin gibi ol, bu gece, bu gece Tüm oyunlarý oynayalým sýrayla Günaha bulanalým biteviye Sþþ konuþma hiç soru sorma Sýrlarýmý keþfet bu gece, bu gece Kýr zincirlerini gel Aþka kanalým seninle Yum gözlerini Soluksuz uçalým göklerde Geriye sayým baþladý Ayrýlýk aný çok yakýn Býrak tutuþsun bedenin Tadýna varalým her dakikanýn Tüm yasaklarý delelim Yudum yudum içelim aþký bu gece

Dur Biraz

Ayna
Dur dur biraz bir dur acele etme dur! dur biraz gitme! Dur 2 sozum var yuregimde onu duyda git! DuR! cok yagmurum var dinle!!!!! Yýldýzlardfan tac yapsaydým nehir Zulfune. Bir minik dovme olsaydým guzel teninde! Ve sende beni sevseydin! Sevmedinki! Sevmedinki!!!! Boyle Askýn gozyasý deniz olur dunyaya ben bir omur harcadým! Bu paramparca Sevdaya!!! Seni Seviyorum Elif!!!!!

Kaybolan Yillar

Aksu Sezen
Dönüþü yok beraberce karar verdik ayrýlmaya Alýþmalý arkadaþça yollarý ayýrmaya simdi artýk gözyaþlarý gereksiz akmamalý Alýþmalý kendi yaramIzI kendimiz sarmaya simdi artýk kelimeler yetersiz anlamI yok Yitirmiþiz anýlarla beraber faydasý yok Gel bunlarý býrakalým artýk bitarafa Gerçeði görmeliyiz dostum baþka çaresi yok simdi bana kaybolan yýllarýmý verseler simdi bana seninle bir ömür vaadetseler simdi bana yeniden ister misin deseler Tek bir söz bile söylemeye hakkým yok

Was it funny? Share it with friends!