Interested in Cryptocurrency?
Visit best CoinMarketCap alternative. Real time updates, cryptocurrency price prediction...

Bløf lyrics

Omarm

Original and similar lyrics
Hoe ver je gaat Heeft met afstand niets te maken Hoogstens met de tijd En ik weet niet hoe het komt Dat ik weg wil Maar het treft me hard en zuiver En het houdt hardnekkig stand Dus hier sta ik Met een uitgestoken hand Lief, ga dan mee Omarm me Omarm me, omarm me Lief, ga dan mee Omarm me Omarm me, omarm me En breng me nergens heen Hoe diep je gaat Heeft met denken niets te maken Hoogstens met een wil En het voelt alsof ik weet Waar ik heenga Het leidt me in het donker En het spot met mijn verstand Hier sta ik Met mijn uitgestoken hand Lief, ga dan mee Omarm me Omarm me, omarm me Lief, ga dan mee Omarm me Omarm me, omarm me En breng me nergens heen Lief, ga dan mee Omarm mijn lijf en leden Omarm mijn waanideeën Omarm me, omarm me Lief, ga dan mee Omarm heel mijn verleden Omarm mijn zeven zeeën Omarm me, omarm me En breng me nergens heen Hoe recht je staat Heeft met zwaarte niets te maken Hoogstens met de wind

Ik Ha Dy Leaf

De Kast
Ik wit net asto sitst te wachtsjen Op in freunlik wurd fan my As ik dy oprop yn myn gedachten Dan wurd ik sa bliid fan dy Ik fiel it as ik dy foarby rin As ik dy sjoch, dyn stimme hear It sit yn hûnderttûzend flinters Dy't swiet sweve troch myn lea Ik ha dy leaf, myn hiele libben 't Is folle mear as hâlden fan 't Is krekt of asto yn myn bloed sitst En ik kin der neat tsjin dwaen Dyn moaie eagen lykje marren Ik kin d'r sa yn ûnder gean It is in bjusterbaarlik barren Ik krij it ek fan 't Hearrenfean Chorus: Ik ha dy leaf, ik ha dy leaf, ik ha dy leaf Hwat moat ik sûnder dy 't Bin mar fjouwer lytse wurdsjes En al makket ús dat soms hwat bang Ik ha dy leaf...wol alve stêden lang Ik fiel it moarns asto wer opstiest Ik sjoch it yn in simmerske bui Ik wurd al weak asto ris fuortgiest Yn myn allermoaiste trui It is myn hân dytst samar fêstpakst As wy kuierje lâns de feart It komt ek, en dat is no it frjemde Troch soms hast hielendal neat Chorus: .....fjirtjin blommencorsos lang Ik pruw it as ik dy in tút jou Of asto lakest út alle macht Ik sjoch it as d'r wer in stjêr falt Nei it wyld frijen yn 'e nacht It is dy tinteling, dat bryske En derom bist to fan my As ik dy rinnen sjoch dan tink ik: God, dêr giet in ingeltsje foarby Chorus: ...twintig skûtsjes lang Ik sjoch twa âlde minsken Hân yn hân by de PC 't Is ien fan myn grutste winsken Ik ha dy leaf, ek nei de AOW Chorus: ...Hûnderttsien keatsfjilden lang I k ha dy leaf Ik ha dy leaf...myn hiele libben lang.. -------------------------- Dutch translation: Ik weet of je zit te wachten Op een vriendelijk woord van mij Als ik je oproep in mijn gedachten Dan word ik zo blij van jou Ik voel het als ik jou voorbij loop Als ik je zie, je stem hoor Het zit in honderdduizend vlinders Die zoet zweven door mijn buik Ik heb je lief, mijn hele leven Het is veel meer dan houden van Het is net alsof je in mijn bloed zit En ik kan er niets aan doen Jouw mooie ogen lijken meren Ik kan er zo in ondergaan Het is een wonderbaarlijk gebeuren Ik krijg het ook van Heerenveen Refrein: Ik heb je lief, ik heb je lief, ik heb je lief Wat moet ik zonder jou Het zijn maar vier kleine woordjes En al maakt ons dat soms wat bang Ik heb je lief.....wel elf steden lang Ik voel het 's morgens als je weer opstaat Ik voel het in een zomerse bui Ik word al week als je eens weggaat In mijn allermooiste trui Het is mijn hand die je zomaar vastpakt Als we wandelen langs de vaart Het komt soms, en dat is nou het vreemde Door soms haast helemaal niets Refrein: ........ veertien bloemencorso's lang Ik proef het als ik je een zoen geef Of als je lacht uit alle macht Ik voel het als er weer een ster valt Na het wild vrijen in de nacht Het is die tinteling, dat briesje En daarom ben je van mij Als ik jou lopen zie dan denk ik: God, daar gaat een engeltje voorbij Refrein: ...... twintig skûtsjes lang Ik zie twee oude mensen Hand in hand bij de PC Het is een van mijn grootste wensen Ik heb je lief, ook na de AOW Refrein: ...... honderdtien kaatsvelden lang Ik heb je lief Ik heb je lief.....mijn hele leven lang

Niets Kan Mij Nog Stoppen

De Poema's
Ik heb mijn schulden betaald Al mijn schepen verbrand Ik heb de eindstreep gehaald Waar de rest is gestrand Ik heb mijn bakens verzet Ik open de jacht Ik heb m'n zinnen gezet Op wat ik nooit heb gehad Pak nog een keer die glazen Gooi ze nog eens vol En we drinken tot diep in de nacht Niets kan mij nog stoppen Niets kan mij nog stoppen Nu ik stil sta bij alles wat ik moest laten gaan Zal niets mij nog stoppen Ik ben de strijd niet ontlopen Alle klappen gehad Ik heb de waarheid genomen Elke leugen ontkracht Mijn verlangen gebundeld Tot een licht in de nacht Langs de wegen der liefde Langs de weg van mijn hart Pak nog een keer die glazen Gooi ze nog eens vol We drinken tot diep in de nacht Niets kan mij nog stoppen Niets kan mij nog stoppen Nu ik stil sta bij alles wat ik moest laten gaan Zal niets mij nog stoppen Misschien zal ik alles verspelen Wat me lief is geweest Maar ik stond te lang aan de kant Ik ben te lang weggeweest Deze kans moet ik nemen Ik heb er lang op gewacht Wordt het winnen of verliezen aan het eind van de dag Wordt het winnen of verliezen aan het eind van de dag

Mensen

Ariel Rivera
Kon ik het hem maar aan zijn verstand brengen, ik zie de dingen niet zoals hij ze ziet. Ik begrijp echt niet dat een wereld die zulke mooie dingen maakt, slecht is. Moet je eens zien, wat er hier al ligt, zoiets is toch een geweldig gezicht. Vind je mij dan niet een kind? Een meisje dat alles heeft. Zoveel gevonden, hier in de zee, als je hier rond kijkt, krijg je het idee. Het meisje dat dit heeft vergaart, tjah, die heeft alles wel. Al die spulletjes vindt ik zo prachtig, ik bewonder ze iedere keer. wil je een dit-me-dat? 'k Heb er tachtig. 't Maakt niet uit, 't heeft geen zin, ik wil meer! Ik wil eens zien waar de mensen zijn Ik wil eens zien hoe die mensen dansen Zij lopen rond op die, hoe noem je die? Ooh, voeten, heh. Slaan met je staart heeft geen enkele zin Benen zijn nodig voor springen, dansen, of als je wandelt op, hoe heet da ook weer? Straat. Daar wil ik heen, als dat toch kon. Heerlijk genieten, warm in de zon. Dat is mijn wens, net als een mens, bij hen te zijn. Da's mijn idee, boven de zee wil ik graag leven Denk je eens in, een zeemeermin, lui op het strand. Niemand zal mij, daar op het land, hoop ik, ooit een standje geven. Daar zijn pa'tje en mamaatjes heel tolerant. En ik zo graag als ik hen iets vraag, dat zij mij zeggen wat iets betekent. Wat is vuur? Nou, je ziet dat het, hoe noem je dat? Brandt. Ik wil aan land, het lijkt me zo fijn. Ik wil omhoog naar de zonneschijn. Dat is mijn wens, net als een mens, bij hen te zijn.

Niemand

Marco Borsato
Ik ben niet van plan mijn gevoelens te delen Met hen die me lief zijn of niets kunnen schelen Mijn dagen, mijn nachten, mijn tranen, mijn zorgen Mijn diepste verlangens die hou ik verborgen Ik ben in mijn leven te dikwijls bedrogen Ik ben door mijn vrienden te vaak voorgelogen Dus hoef je van mij ook echt niets te verwachten Mijn diepste gedachten die deel ik met niemand met niemand met niemand met niemand Het zijn gewoon dingen die wil ik niet uiten Die komen mijn leven lang niet meer naar buiten Mijn diepste gedachten die schuilen van binnen Die wil ik niet vatten in woorden en zinnen Maar soms zou ik willen dat ik ze kon delen Mezelf laten zien en geen rol hoeven spelen En toch is het beter het zo maar te laten Ik wil het gewoon niet bepraten met niemand met niemand met niemand met niemand met niemand met niemand met niemand met niemand Nou dan maar mijn leven met niemand meer delen En wie me ook lief heeft, het kan me niet schelen Ik heb eten en drinken en verder geen wensen Ik heb niets meer nodig en zeker geen mensen AL heb ik het soms met mezelf zwaar te stellen Dan zal ik het nog aan niemand vertellen Nee, niemand hoeft ooit ook nog iets te verwachten Mijn diepste gedachten die deel ik met niemand O, ik ben in mijn leven te dikwijls bedrogen Ik ben door mijn vrienden te vaak voorgelogen Dus hoef je van mij ook echt niets te verwachten Mijn diepste gedachten die deel ik met niemand

Zie

ALL SAINTS
Mijn lichaam is op Mijn hoofd in de regen Een leugen is hier Het past er niet bij Mijn geweten verstopt Maar op afstand schreeuwt het naar mij Mijn hart is moe Alle waarheid versleten Van alles naar niets Niets meer in mij En nu gaat het gemis Ver aan alle grenzen voorbij En ik zie Dat het leven verandert Er is niets meer wat ik ken Sinds dat jij er niet meer bent En ik zie Alles is anders Zonder jou is er geen rust Neem me in je armen terug Mijn lach is grijs Alle kleur is verdwenen Ik kan de zon niet meer zien Wolken in mij En de wind is stil Ik zal blijven hangen aan de tijd En ik zie Dat het leven verandert Er is niets meer wat ik ken Sinds dat jij er niet meer bent En ik zie Alles is anders Zonder jou is er geen rust Neem me in je armen terug Geen weg is te lang Geen weg is oneindig Waarom voelt het alsof ik Niet verder mag Geen zee is te diep Ik zal wachten op de dag Dat jij weer lacht En ik zie Dat het leven verandert Er is niets meer wat ik ken Sinds dat jij er niet meer bent En ik zie Alles is anders Zonder jou is er geen rust Neem me terug En ik zie Dat het leven verandert Sinds dat jij er niet meer bent En ik zie Alles is anders Zonder jou is er geen rust Neem me in je armen terug Neem me terug

Was it funny? Share it with friends!