Interested in Cryptocurrency?
Visit best CoinMarketCap alternative. Real time updates, cryptocurrency price prediction...

Aksu Sezen lyrics

Kaybolan Yillar

Original and similar lyrics
Dönüþü yok beraberce karar verdik ayrýlmaya Alýþmalý arkadaþça yollarý ayýrmaya simdi artýk gözyaþlarý gereksiz akmamalý Alýþmalý kendi yaramIzI kendimiz sarmaya simdi artýk kelimeler yetersiz anlamI yok Yitirmiþiz anýlarla beraber faydasý yok Gel bunlarý býrakalým artýk bitarafa Gerçeði görmeliyiz dostum baþka çaresi yok simdi bana kaybolan yýllarýmý verseler simdi bana seninle bir ömür vaadetseler simdi bana yeniden ister misin deseler Tek bir söz bile söylemeye hakkým yok

Gel Bana

Kut Burak
Söz: Fergan Mirkelam - Berna Peker Müzik: Fergan Mirkelam Düzenleme: Feyyaz Kuruþ Birgün deniz ýþýl ýþýldý Ve kýpýrtýsýz Altýmýzda ýþýktan Kumdan bir halý O gün güneþ pýrýl pýrýldý Doða sessiz Kavuþmuþtuk seninle Mutlu sevdalý Mutlu sevdalý Gel bana gel bana Buluþalým seninle Gel bana gel bana Beklemek niye Gel bana gel bana Buluþalým seninle Gel bana O günleri beklemek niye Bir yaz gecesi gibiydi sanki yüzün Ýçimizde garip tatlý bir hüzün Baþýmýzda sevdalar gökte martýlar Aþkýmýzý söylüyor bütün þarkýlar Bütün þarkýlar

G Bat

Kut Burak
Söz: Fergan Mirkelam - Berna Peker Müzik: Fergan Mirkelam Düzenleme: Feyyaz Kuruþ Birgün deniz ýþýl ýþýldý Ve kýpýrtýsýz Altýmýzda ýþýktan Kumdan bir halý O gün güneþ pýrýl pýrýldý Doða sessiz Kavuþmuþtuk seninle Mutlu sevdalý Mutlu sevdalý Gel bana gel bana Buluþalým seninle Gel bana gel bana Beklemek niye Gel bana gel bana Buluþalým seninle Gel bana O günleri beklemek niye Bir yaz gecesi gibiydi sanki yüzün Ýçimizde garip tatlý bir hüzün Baþýmýzda sevdalar gökte martýlar Aþkýmýzý söylüyor bütün þarkýlar Bütün þarkýlar

Oyun Bozulmaz

Kut Burak
Söz: Eda Özülkü Müzik: Metin Özülkü Düzenleme: Feyyaz Kuruþ Yeter artýk allahým ateþe düþtüm belki bile bile Zor akþamlar bunalýma girdim Ýnsafsýz olma böyle seviyorum ölesiye Yaklaþ gel kaçma öyle elini ver sevdalým Oyun bozulmaz gönlümün sultaný Kaderim ellerinde al canýmý Sana inandým aþkým výz gelir artýk yollarýma tuzak Sensiz olmaz yine sarýl bana gel

Yana Yana

Celik
Kal gitme kal, o gidiþin kor bana Bak halime ver elini ver bana Gel yanýma sarýl yeniden Ne çok özledim seni ben Tükenen ümitlerimi Yeniden taþýr yeniden Yana yana buralarý dolaþýyorum Yapayanlýz geceleri avutuyorum Sakýn ola bu aþký harcama Delice seviyorum nazýna ölüyorum Dur birdaha düþün, birdaha birdaha bak bana Dur yalvarýyorum, nazý býrak dur dön bana Gel yanýma sarýl yeniden Ne çok özledim seni ben Tükenen ümitlerimi Yeniden taþýr yeniden Yana yana buralarý dolaþýyorum Yapayanlýz geceleri avutuyorum Sakýn ola bu aþký harcama Delice seviyorum nazýna ölüyorum

Yalan

Haluk Levent
Bugün bambaþka bir gün olacak dedim kendime Herþeye yeniden baþlamanýn aný Aynaya baktým gülümsedim Topladým daðýnýk eþyalarýmý Hatta kendim boyadým yazlýk pabuçlarýmý Selam vermedim sevmediklerime bile bugün Anamý aradým þaþýrdý kadýn Adýný anmadým Seni tanýyan dostlarýma bugün hiç uðramadým Hergün unuttum diyorum Artýk bitti bugün yepyeni bir gün Sonra küçük bir bakýþýn senin Küçücük bir gülüþün alevlendiriyor külleri Soranlara unuttum diyorum Adý neydi hatýrlamýyorum Ben artýk sevmiyorum Yalan Ama öyle demiyor içim Susmuyor susmuyor kalbim Hala deli divaneyim Nereye gitsem ne yapsam Herþeyde sen güzelde ve çirkinde Güzelde sevgin var insafsýz Çirkinde koyup gidiþin Sevmiyorum deyiþin

Was it funny? Share it with friends!