Interested in Cryptocurrency?
Visit best CoinMarketCap alternative. Real time updates, cryptocurrency price prediction...

Aksu Sezen lyrics

Akasyalar A

Original and similar lyrics
Minden erõm elhagyott És vele minden õsi hang Fejem fölött zúgott a lélekharang Azt hittem, minden elveszett De fellobbant a Fény Tüze tiszta és kemény Mint maga a remény És a lángok templomából Egy hang kiszólt És fel nem tett kérdésemre így válaszolt Táncolj a tûzön át Táncolj a tûzön át Nincs baj, ami fáj Nincs gond, ami vár Csak táncolj a Tûzön át És megtisztít a Fény És a Fénynek szent tüzén Majd elég a Rossz És minden gonosz Csak táncolj a Tûzön át Azóta újra élhetek És a kétely nincs velem De vajon mikor fordul Megint ellenem? Ha mégegyszer megtalál Nem lesz bennem félelem Halálon vett életem Egyetlen lapra felteszem Neked soha el nem felejtem Hogy kimondasz dolgokat helyettem Te vagy a hang, te vagy a Fény Melyben újjászülettem Táncolj a tûzön át Táncolj a tûzön át Nincs baj, ami fáj Nincs gond, ami vár Csak táncolj a Tûzön át És megtisztít a Fény És a Fénynek szent tüzén Majd elég a Rossz És minden gonosz Csak táncolj a Tûzön át

Minden Nap

Akos
Micsoda hely, micsoda hely Az legyen az utolsó nõm Akit innen viszek el Az legyen az utolsó nap Ami itt majd rámvirrad Az legyen az utolsó perc Ha itt találsz És szégyenszemre rámismersz Szégyenszemre rámismersz Hazaviszlek, pedig messze laksz Ha nem melegítlek, összefagysz Ha nem melegíthetsz, összefagysz Hazaviszlek, pedig messze laksz Jönnek és megérintenek Minden nap Ismerõsök, idegenek Minden nap Gondolj rám, én ottleszek, veled Minden nap, minden áldott nap A világot mutatnám meg neked De csak símogatom a melledet Most az is jó, hogy olcsó vagy És nem kell kérni, hogy add magad Egy méltatlan bérház ablakán A pára hûvös bársonyán Itthagyom neked a rajzomat Míg felébredsz talán megmarad És indulok Mennem kell Indulok Itthagyom párás ablakod Nem melegítesz, megfagyok Nem melegítlek, megfagyok Itthagyom párás ablakod Jönnek és megérintenek Minden nap Ismerõsök, idegenek Minden nap Gondolj rám, én ottleszek, veled Minden nap, minden áldott nap Csak vetített, festett, hazug kép Minden nap Bûneimtõl tisztulnék Minden nap Mostantól csak a Mindenség elég Minden nap, minden áldott nap

Hang F

Kispál és A Borz
Nem figyeltem, bocs, pedig mentél TV, Épp' az érzéstelenítõs mûsorod volt Sok szép lány tapsolt, amíg betyárok dobálták A tágra nyílt ember szembe a port Csak hang legyen és fény, sok szép halott állat Mutassa neked, hogy mennyivel jobb nálad Szeretem, ha visztek, mindegy is hová Egy vetélkedõben nyertem ezt az álmom Valami dal szól gyerekkoromból, örülök, hogy a refrén Még megy és lassan a többit is kitalálom Csak hang legyen és fény, sok szép halott állat Mutassa neked, hogy mennyivel jobb nálad Egyedül fekszem, álmomban nõvel voltam Aztán felkelek, és nézem kicsit az éjszakát Egy pár szaros csillag nézi, hogy a szívem Hogy lökdösi a Holdat az égen át Csak hang legyen és fény, sok szép halott állat Mutassa neked, hogy mennyivel jobb nálad És egy leszedált ország tapsolgat a szarnak Boldogan élnek, amíg csak meg nem halnak Csak hang legyen és fény, sok szép halott állat Mutassa neked, hogy mennyivel jobb nálad Mutassa meg neked, mennyivel jobb lehet Ha õ mutatja meg neked Milyen a hang, milyen a fény, Milyen vagy te és milyen én

Meg

Akos
Ha karomba zárlak Téged A szabadág ölel, A világ csak rángat Engem A karod ringat el. Ha mézedbe olvadok, Nem tudom, hol vagyok, Minden dolgom várhat, Lehet a neved Öröm vagy bánat, Én otthon vagyok nálad. Ölelj meg újra Ölelj meg ugyanúgy Még egyszer Csak az a múltad, Amire velem együtt Emlékszel Ha fáradtan ébredsz, Nekem Ugyanannyira tetszel Nem a szépség szobra vagy, Hanem Egy igazi ember. Éjek és nappalok, Ördögök, angyalok, Minden elmúlik egyszer Rövid az élet Ha gyorsítva éled, Hát hosszabbítsd meg egy perccel. Ölelj meg újra Ölelj meg ugyanúgy Még egyszer Csak az a múltad, Amire velem együtt Emlékszel.

A Kezdet El

Akos
A kezdet elõtt Nincs föld, se ég Nem dönti semmi A hit hitelét De a bûnök Már rólad álmodnak rég A kezdet elõtt Nincs hang, se csend Áll még az idõ Teljes a rend De a vágyak Már az emberre várnak A kezdet elõtt Nincs éj, se fény Se ok, se cél Se serény erény De az árnyék Csak egyetlen jelre vár még A hatalmas örvény Még nem zakatol Mindenhol összhang És béke honol Már csak hét nap Lesz itt Éden és pokol Elsõnek épül A föld és az ég Aztán ragyogó fény És hûs sötétség Este és reggel Égbolt és tenger Gyümölcsök, füvek Csillagzatok Madarak, halak Vadállatok Hatodszor kel fel Mire a napba bámul egy ember Ha kertedben így jó Mondd, miért kell a kígyó? Mondd, miért kell, hogy az asszony Tiltott fádról almát szakasszon? Miért kell, hogy megverd az embert? Káin miért ölje Ábelt? Víznek özöne miért zúdul? Miért vesznek oda annyian rútul? Zavart nyelvek és megannyi csapás Égõ áldozat, új messiás Ezrek néznek kérdõn az égre A kezdetnek mikor lesz vége?

Csak A Szerelmen T

Akos
Csak a szerelmen át Csak a szerelmen át Húsevõ Gyilkos virág a szíved Rossz a híred Mindig forr a véred Életveszély De ne félj attól Hogy ilyen sok Az amit érzel Hogy ilyen vad Hogy ilyen mély Többé már ne félj Ne félj Bármerre indulnál Nincs út Csak egy Csak a szerelmen át Bárhonnan érkeznél Ide egy út Vezet Csak a szerelmen át Az istenek A szellemek Már sehol sincsenek A sötétséggel Nem foghatsz kezet Kegyes vagy kegyetlen Mégiscsak egyetlen Az út Ami hozzám elvezet Neked a szerelem Ad majd új nevet Bármerre indulnál Nincs út Csak egy Csak a szerelmen át Bárhonnan érkeznél Ide egy út Vezet Csak a szerelmen át Hajnali ostrom Olvad a dombon A vágytalan éjjel Izzik Izzad Tûz öle lesz majd Kelyhe a csöndnek Persze hogy ébred Véred Virrad Bármerre indulnál Nincs út Csak egy Csak a szerelmen át Bárhonnan érkeznél Ide egy út Vezet Csak a szerelmen át

Was it funny? Share it with friends!